Giới thiệu

Internet and Mobile đóng vai trò quan trong trong cuộc sống hiện đại, là nhân tố cơ bản trong xã hội ngày nay, kết nối mọi người trong mạng xã hội ảo (Social Network), tạo ra môi trường làm việc nắng động hiệu quả mọi lúc mọi nơi với Smart office, Mobile Communication. ISVN mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để cùng hòa vào cuộc sống số.

ISVN cung cấp cấp các giải pháp Web và Mobile, phát triển các ứng dụng & trò chơi cho điện thoại di động chạy trên những nền tảng khác nhau như iPhone, Android, Java, và đặc biệt là những ứng dụng cho các điện thoại “bình dân” trên nền tảng Brew, MRE, MRP.

Kết nối sáng tạo – là phương châm làm việc của ISVN để tạo ra những sản phẩm mới, những giải pháp hiệu quả cho khách hàng.

Back to Top