Website bán hàng Online

Một website bán hàng trực tuyến, một siêu thị bán hàng trực tuyến với vô hạn danh mục hàng hóa,